İş Sürekliliği ve Yedekleme

İş Sürekliliğinin planlanması ve olağanüstü durumlar için kurtarma senaryolarının hazırlanması kurumlara yıkıcı olaylar karşısında hazırlıklı olmasını sağlamaktadır.

Olağanüstü durumlar, sistemlerde yaşanabilecek basit kesintiler olduğu gibi, elektrik kesintileri deprem, sel, yangın gibi nedenler ile ortaya çıkabilir. İşletmelerin sağlamış olduğu hizmetlerde yaşanabilecek kesintiler ciddi anlamda itibar ve müşteri kaybına neden olmaktadır. İş sürekliliğinin sağlanması BT altyapı yedekliliği yanında iş süreçlerinin de bu kapsamda ele alınması ile mümkün kılınmaktadır.

Teknodata olarak kurumların iş sürekliliği ihtiyaçları doğrultusunda süreç ve çözüm danışmanlığı yapmaktayız.